Browsing Tag

Growthhormone

โกรทฮอร์โมน กับความอ้วน

โกรทฮอร์โมน กับความอ้วน ระดับโกรทฮอร์โมนที่ลดลง พร้อมกับอายุที่เพิ่มขึ้น เป็นสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งของความอ้วน หรือ ภาวะน้ำหนักเกิน ในคนที่มีน้ำหนักมากเกิน จะมีระดับโกรท…