Covid-19 ยังอยู่  ไข้เลือดออกระบาด หนัก!!!

 

Covid-19 ยังอยู่  ไข้เลือดออกระบาด หนัก!!!

Strong ทั้งตัว..ดูแลทั้งใจ..

ใช่ค่ะ ตามหัวข้อกันเลย ตอนนี้เจอข่าวเกี่ยวกับ ไข้เลือดออกที่กำลังระบาดหนัก จะไปกันใหญ่แล้วพี่น้อง จิตตกกันเลยคราวนี้ เพราะไข้เลือดออกก็น่าห่วงไม่แพ้ ไวรัส covid-19 ซึ่งขณะนี้มีสถิติผู้ติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก ดังนี้ค่ะ

แต่อย่ากังวลไป เพราะวันนี้ ดร.ภญ อาริยา สาริกะภูติ ได้มาอธิบาย ให้ความรู้พวกเราชาว Healthdee ในเรื่องสารอาหารตัวไหนบ้าง ที่ช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรง เพื่อต้านไวรัสไข้เลือดออกกันค่ะ

 

1.เรสเวอราทรอลจากเปลือกองุ่น (Resveratrol)

สารเรสเวอราทรอลจากเปลือกองุ่น มีงานวิจัยในการต้านไวรัสหลายชนิด ดังนี้

 1. MERS-CoV (Corona Virus สายพันธุ์ MERS-CoV) : ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส MERS-CoV ในจานเพาะเซลล์ ยับยั้งการเสียชีวิตของเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส และ ป้องกันเซลล์ปกติไม่ให้ติดเชื้อ ไวรัส MERS-CoV
 2. Influenza Virus ไวรัสไข้หวัดใหญ่ : ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสไข้หวัดใหญ่
 3. Epstein-Barr Virus (EBV) : ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อเอ็บสตีนบาร์ไวรัส ซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโมโนนิวคลิโอซิส หรือที่เรียกกันว่าโรคติดต่อจากการจูบ ซึ่งทำให้เกิดอาการป่วยต่าง ๆ เช่น ปวดศีรษะ มีไข้ เจ็บคอ ต่อมน้ำเหลืองบวมโต เป็นต้น EBV เป็นไวรัสในตระกูลเดียวกันกับเชื้อไวรัสเริม ซึ่งพบได้ทั่วไป โดยเชื้อดังกล่าวแพร่กระจายผ่านทางน้ำลาย การไอหรือจาม
 4. Herpess Simplex Virus (HSV) : ยับยั้งการแบ่งตัวของ HSV-1 และ HSV-2 ซึ่งทำให้เกิดเริม หรือ งูสวัด ช่วยให้แผลพุพองที่เกิดจากเริม หรือ งูสวัดดีขึ้น
 5. Respiratory Syncytial Virus : ยับยั้งการแบ่งตัวของ Respiratory Syncytial Virus ซึ่งทำให้เกิดการติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ และ ยังไม่มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจง
 6. Human Immunodeficiency Virus (HIV) : ยับยั้งการแบ่งตัวของ HIV Virus ที่ทำให้เกิดโรคเอดส์ (AIDS)
 7. Varicella Zoster Virus : ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสวาริเซลลา หรือ เชื้ออีสุกอีใส ซึ่งเป็นเชื้อตัวเดียวกับที่ทำให้เกิดงูสวัด ติดต่อโดยการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศ มีระยะฟักตัว 10 – 20 วัน โรคนี้เมื่อเป็นแล้ว มักมีภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต และผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่เป็นซ้ำอีก แต่เชื้ออาจหลบซ่อนอยู่ในปมประสาท และมีโอกาสเป็นงูสวัดได้ในภายหลัง
 8. Enterovirus : เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) ครอบคลุมเชื้อไวรัสกลุ่มใหญ่ที่ทำให้ติดเชื้อและทำให้มีคนหลายสิบล้านคนเจ็บป่วยทุกๆ ปี โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน โดยปกติแล้วการติดเชื้อเอนเทอโรไวรัสจะทำให้เป็นหวัดหรือติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดา
 9. Duck Enteritis Virus, Human Metapneumonia Virus, African Swine Fever Virus, Human Rhinovirus, and Cytomegalovirus : ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสในกลุ่มนี้ ซึ่งทำให้ติดเชื้อในปอด และ ระบบทางเดินหายใจ
 10. Hepatitis C Virus : ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสตับอักเสบ C

 

2.สารสกัดจากถังเช่า  สารสกัดจากถังเช่า มีกลไกการออกฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัสหลายชนิด ดังนี้

 

 1. Influenza Virus H1N1 : ถังเช่ายับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด H1N1 และ เพิ่มปริมาณ NK Cells (Natural Killer Cells) ซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในร่างกาย พบได้เพียง15%ของจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์(Lymphocyte)ทั้งหมด แต่มีหน้าที่สำคัญในการทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสและเซลล์มะเร็งโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการกระตุ้นและการเรียนรู้ต่อเซลล์ที่ผิดปกตินั้น (Antigen Stimulation) ดังนั้นเม็ดเลือดขาว NK Cell จึงมีบทบาทสำคัญซึ่งเปรียบเสมือนด่านแรกของระบบภูมิคุ้มกัน (Innate Immune System) ในการค้นหาและทำลายเซลล์มะเร็งในระยะเริ่มต้นและควบคุมการติดเชื้อไวรัสต่างๆ
 2. Respiratory Syncytial Virus (RSV) : ถังเช่ายับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส RSV ที่ทำให้มีการติดเชื้อทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่าง และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนประมาณ 118.200 คนทั่วโลกในปี 2017
 3. Human Immunodeficiency Virus-1 (HIV-1) : ถังเช่ายับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส HIV-1 ในจานเพาะเซลล์
 4. Epstein–Barr virus : ถังเช่ายับยั้งการติดเชื้อเอ็บสตีนบาร์ไวรัส ซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อจากการจูบ ซึ่งทำให้เกิดอาการป่วยต่าง ๆ เช่น ปวดศีรษะ มีไข้ เจ็บคอ ต่อมน้ำเหลืองบวมโต เป็นต้น EBV เป็นไวรัสในตระกูลเดียวกันกับเชื้อไวรัสเริม ซึ่งพบได้ทั่วไป โดยเชื้อดังกล่าวแพร่กระจายผ่านทางน้ำลาย การไอหรือจาม

  ดร.ภญ. อาริยา สาริกะภูติ

 

 

3.พลูคาว (Houttuynia cordata) สารสกัดพลูคาว มีฤทธิ์ต้านไวรัสหลายชนิด รวมถึงไวรัสตระกูล Corona ด้วย

 1. Mouse Hepatitis Virus (MHV) หรือ Murine Coronavirus : ยับยั้งไวรัส MHV ซึ่งเป็นไวรัสตับอักเสบที่เกิดในหนู และ เป็นสายพันธุ์ Corona ซึ่งทำให้เกิดโรคระบาด MHV ในหนู และ เป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตของหนูสูง ทั้งไวรัส SARS, MERS, และ MHV อยู่ในตระกูลโคโรนาไวรัสกลุ่ม 2 ภายใต้ Genus (ตระกูล) Beracoronavirus (เบต้าโคโรนาไวรัส) ในการทำการวิจัยจะมีการเลือกไวรัส MHV มาเป็นตัวแทนของ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ SARS และ MERS
 2. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS) : ยับยั้งการติดเชื้อ SARS ในจานเพาะเซลล์ ชื่อที่ใช้เป็นทางการในประเทศไทยคือ “โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงที่ไม่ทราบสาเหตุ” ซึ่งเป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่เรียกว่า SARS CoV ระบาดในช่วงปี 2545-2546 ในประเทศจีน
 3. Dengue Virus Type 2 (DENV) : ยับยั้งการติดเชื้อไวรัสเดงกี (dengue virus) ซึ่งทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค
 4. Herpes Simplex Virus : ยับยั้งการติดเชื้อ HSV-1 ที่ทำให้เกิดเริมหรืองูสวัดบริเวณปากและใบหน้า และ HSV-2 ที่ทำให้เกิดเริมและงูสวัดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
 5. Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) : ยับยั้งการแบ่งตัวของ HIV Virus ที่ทำให้เกิดโรคเอดส์ (AIDS) ซึ่งเชื้อ HIV ที่ทำให้เกิดโรค AIDS ขณะนี้มี 2 ชนิดคือ HIV-1 และ HIV-2 ปัจจุบันเชื้อ HIV-1 เป็นปัญหาและมีความรุนแรงในการก่อโรคได้มากกว่าเชื้อ HIV-2 และแพร่กระจายไปเกือบทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทย
 6. Influenza Virus ไวรัสไข้หวัดใหญ่ : ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสไข้หวัดใหญ่
 7. Enterovirus-71 : ยับยั้งการแบ่งตัวของ Enterovirus-71 ซึ่งเป็น อาร์เอนเอ ไวรัสสายเดี่ยว เป็นเชื้อตัวหนึ่งที่เป็นสาเหตุของโรคมือ เท้า ปาก (HFMD) มักพบในเด็กเล็ก อาการโดยทั่วไปของโรคมือ เท้า ปาก คือ มีไข้ เจ็บในปากและมีแผลพุพอง
A zinc atom diagram illustration

4.แร่ธาตุสังกะสี  แร่ธาตุสังกะสีกับระบบภูมิต้านทาน

แร่ธาตุสังกะสีมีความสำคัญกับระบบภูมิต้านทานในหลากหลายแง่มุม โดยมีบทบาทในการควบคุมระบบที่เรียกว่า Innate Immunity (ภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด) หรือภูมิคุ้มกันชนิดไม่จำเพาะ เป็นด่านแรกในการต่อสู้และป้องกันเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกาย กลไกนี้ไม่จำเพาะเจาะจง (Specificity) กับเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่ป้องกันโรคได้หลายชนิดและไม่มีความจดจำเชื้อโรค (Memory) ทำให้การผลิตเม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophils เป็นปกติ ซึ่งเป็นชนิดของเม็ดเลือดขาวที่มีมากที่สุดในร่างกาย ทำหน้าที่ในการป้องกันการติดเชื้อ ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา พิษจากสารต่าง ๆ หรือแม้แต่ต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง และ ทำให้การผลิตเม็ดเลือดขาวชนิด Natural Killer Cells (NK Cells) เป็นปกติ ซึ่ง NK Cells เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวแนวหน้าชนิดหนึ่งในระบบภูมิคุ้มกัน เพราะให้การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะเจาะจง หากร่างกายตรวจพบสิ่งที่เป็นเชื้อโรคหรือเซลล์ที่มีความผิดปกติ NK Cells จะเข้าไปจัดการทำลายทันที โดยไม่ต้องผ่านการจดจำลักษณะหรือนึกว่าเคยเจอสิ่งนั้นมาก่อนหรือไม่ อีกทั้งยังสามารถแยกแยะระหว่างเซลล์ปกติกับเซลล์ที่ผิดปกติได้ จึงทำให้ NK Cells มีความสามารถในการทำลายเซลล์มะเร็งได้สูงกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวอื่นๆ ถึง 100 เท่า สำหรับคนที่ป่วยบ่อย ร่างกายอ่อนแอ อาจสันนิษฐานได้ว่าปริมาณของ NK Cells มีจำนวนน้อยกว่าปกติหรือจำนวนปกติแต่ไม่มีคุณภาพ ดังนั้นพอมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเซลล์มะเร็งหรือเชื้อโรคต่างๆ ก็จะสามารถลุกลามได้อย่างรวดเร็ว

แร่ธาตุสังกะสี ยังมีบทบาทอย่างยิ่งในการทำให้การผลิต Macrophages เป็นปกติ ซึ่ง Macrophages จะทำหน้าที่หลักเกี่ยวกับการทำลายเซลล์ที่ตาย เซลล์มะเร็ง และเสริมภูมิคุ้มกันโรคป้องกันโรคต่างๆโดยผ่านกระบวนการ phagocytosis ซึ่งเป็นขบวนการที่เม็ดเลือดขาวจะรับเอาเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเซลล์ หลังจากนั้นจึงเกิดกระบวนการย่อยสลายเชื้อโรค เมื่อย่อยสลายเชื้อโรคจะมีการสร้าง antigen ของเชื้อโรค เพื่อให้เซลล์เม็ดเลือดขาวอื่นๆรู้จักเชื้อโรคนี้ โดยมีการผลิต Cytokine (ไซโตคายน์)ขึ้น Cytokine จะส่งสัญญาณไปเรียกเซลล์เม็ดเลือดขาวอื่นๆมาระดมกำลังทำลายเชื้อโรคในบริเวณที่เกิดโรค

แต่หากการอักเสบเกิดมากไป ไซโตคายน์จะไม่ทำลายเฉพาะไวรัส แต่จะทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้า ทั้งไวรัส เซลล์ที่ติดเชื้อ เซลล์ปกติ และ กระจายไปทั่วร่างกาย ทำให้ระบบร่างกายแปรปรวนทุกระบบและเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงซึ่งแร่ธาตุสังกะสีจะควบคุมขบวนการนี้ได้ โดยควบคุมปริมาณไซโตคายน์ที่ถูกปล่อยออกมาให้อยู่ในระดับพอดี ไม่มากและไม่น้อยเกินไป สังกะสีจึงใช้ควบคุมขบวนการอักเสบได้ดี

Reference:

“Zinc in Human Health: Effect of Zinc on Immune Cells”, Ananda S., Wayne State University School of Medicine, Detroit, Michigan, United States of America

 

ดังนั้น…สรุปปง่ายๆ  4 ตัวช่วยป้องกันไวรัสไข้เลือดออก ก็คือ

 

 

สอบถามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่  02-363-7699 (เภสัชไทยธรรม)

ติดตามข่าวสารได้ที่ : https://healthdee.co/dengue-fever/ ‎

Youtube: https://www.youtube.com/results?search_query=healthdee

Facebook: https://www.facebook.com/healthdeeee/