Browsing Category

รู้ทันโรค

แพทย์เตือนผู้ป่วยโรคสมองอักเสบอย่าปล่อยไว้นาน หากอาการรุนแรงอาจเสียชีวิต

กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา เผยสาเหตุของสมองอักเสบมากที่สุดเกิดจาก ไวรัส เช่น เริม ไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า…