Browsing Category

News

“ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค แนะวิธีการป้องกัน ขอให้ประชาชนยึดหลัก "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด"…