ไข้เลือดออกในเด็ก

กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะภูมิคุ้มกัน 3 ชั้นเพื่อป้องกันไข้เลือดออก นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ด้วยสภาพอากาศค่อนข้างร้อนชื้นประเทศไทย…

ดูแลเด็กในวิถีใหม่แบบ New Normal

กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covid-19 ในประเทศไทยดีขึ้น ทุกคนยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ New Normal…

เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง

เรื่องโดย ปัญจวรา บุญสร้างสม Team content www.thaihealth.or.th ข้อมูลบางส่วนจาก งานพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ระหว่าง สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กับ…

ชีวิตดีเริ่มต้นที่ กิจกรรมทางกาย

เรื่องโดย ฐิติพร โยทาพันธ์ Team Content www.thaihealth.or.th ข้อมูลจาก งานแถลงข่าวเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (Thailand Physical Activity Knowledge Development Center : TPAK ) และการเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ…

ลดความเสี่ยงมะเร็งตับ ด้วยวัคซีนก่อนร้ายแรง

ไวรัสตับอักเสบ เป็นโรคที่พบในคนไทยค่อนข้างมาก เป็นภาวะที่ตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส อาทิ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบีมีโอกาสเป็นเรื้อรัง มีโอกาสที่จะเป็นตับแข็งและร้ายแรงถึงขั้นเป็นโรคมะเร็งตับได้ ดังนั้น…

เลือกใช้เครื่องสำอางให้สวยอย่างปลอดภัย

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนังแนะวิธีเลือกใช้เครื่องสำอางให้สวยอย่างปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการเลือกใช้เครื่องสำอาง เช่น แพ้ มีผื่น แดง แสบ คัน ซึ่งผู้บริโภคควรอ่านรายละเอียดทุกครั้งก่อนซื้อ และดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอ…

งดเหล้าเข้าพรรษา มีสติ สู้วิกฤต

เรื่องโดย เทียนทิพย์ เดียวกี่ Team Content www.thaihealth.or.th ข้อมูลจากการแถลงข่าวโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2563 “เข้าพรรษา” เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทยพุทธ นอกจากการทำบุญ ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาแล้ว…

โซเดียม ภัยเงียบ แนะนำวิธีลดเค็ม ห่างไกลโรคไต

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โซเดียมเป็นส่วนประกอบของเกลือ ซึ่งเกลือ 1 กรัม จะมีโซเดียมประมาณ 400 มิลลิกรัม โดยร่างกายมีความต้องการโซเดียมประมาณ 2,400 มิลลิกรัมต่อวัน…

แพทย์เตือนพ่อแม่เลือกเจลล้างมือที่ปลอดภัยให้ลูก

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า โรงเรียนใกล้จะเปิดเทอมแล้วในขณะที่ยังคงมีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ และการติดเชื้ออย่างเข้มงวด สำหรับนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็ก…

แพทย์เตือนผู้ป่วยโรคสมองอักเสบอย่าปล่อยไว้นาน หากอาการรุนแรงอาจเสียชีวิต

กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา เผยสาเหตุของสมองอักเสบมากที่สุดเกิดจาก ไวรัส เช่น เริม ไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า คางทูม หัดเยอรมัน หากไม่รักษาให้ทันท่วงทีอาการอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต