ตามสั่ง – ตามส่ง สู้ภัยโควิด -19

เรื่องโดย เทียนทิพย์ เดียวกี่ Team Content www.thaihealth.or.th ข้อมูลจากงานเสวนา ตามสั่ง-ตามส่ง : บิดเมือง “ ตามสั่ง-ตามส่ง มารับอาหารครับ ” น้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวัง…

เตือนภัยอันตรายจากการใช้ครีมหน้าขาว

แพทย์ผิวหนังเตือนภัยอันตรายจากการใช้ครีมหน้าขาว โดยมีการโฆษณาเกินจริง และมีช่องทางการซื้อขายที่หลากหลาย เช่น สถานเสริมความงาม ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา และไม่ผ่านการรับรอง…

พนันออนไลน์ ภัยใกล้เด็กช่วงโควิด

เรื่องโดย ฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th ข้อมูลประกอบโดย ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน การรณรงค์อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เป็นมาตรการสำคัญที่ถูกนำมาใช้ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากปัญหาเรื่องโควิด-19 แล้ว…

สามล้อวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด

เรื่องโดย ปัญจวรา บุญสร้างสม Team content www.thaihealth.or.th ข้อมูลบางส่วนจาก กิจกรรมรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ สามล้อขับขี่ปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19” หากพูดถึง “รถสามล้อ” หรือตุ๊กตุ๊ก เปรียบเหมือนยานพาหนะที่เป็นทั้งเอกลักษณ์…

ชีวิตวิถีใหม่ของเด็กไทย

เรื่องโดย เทียนทิพย์ เดียวกี่ Team Content www.thaihealth.or.th ข้อมูลจากการเสวนา ชีวิตวิถีใหม่ของเด็กไทย 1 กรกฎาคมนี้ เป็นวันเปิดภาคเรียน หลังจากเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนมาจากเดือนพฤษภาคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19…

“โรคผื่นกุหลาบ” พบบ่อยในหน้าฝน

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง  แนะนำโรคผื่นกุหลาบ โรคผิวหนังที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัส  พบได้บ่อยในช่วงฤดูฝน  เป็นโรคไม่ติดต่อที่มีอาการเฉียบพลัน  สามารถหายเองได้  มักเกิดในวัยหนุ่มสาว  อายุ 10 ถึง 35 ปี…

ภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดขึ้นได้แม้ร่างกายแข็งแรง

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคทรวงอก แนะเตือนผู้ป่วยหากมีอาก กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคทรวงอก แนะเตือนผู้ป่วยหากมีอาการ หอบ เหนื่อยหายใจลำบาก อ่อนเพลีย มีอาการบวมตามอวัยวะ อย่าละเลยควรรีบพบแพทย์ทันที นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์…

จ้องคอมฯ นาน-เคืองตา-ตาพร่ามัว อาการ Computer Vision Syndrome

ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟนต่างก็เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ทำให้หลายคนที่นั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์ติดกันเป็นเวลานานอาจเกิดอาการปวดเมื่อยตา ตาแห้ง แสบตา เคืองตา ตาพร่ามัว…

วิธีใช้ดวงตาให้ ห่างไกล “โรคตา” ช่วงเรียนออนไลน์

จักษุแพทย์ห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 นักเรียน นักศึกษาไม่สามารถไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนได้ตามปกติ ต้องเรียนหนังสือทางออนไลน์เป็นเวลานานๆ หากพบอาการตาแห้งแสบเคืองตาเมื่อยตาปวดตาตามัวขณะใช้คอมพิวเตอร์…

ฮาวทูทิ้ง หน้ากากอนามัย ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

เรื่องโดย ฐิติพร โยทาพันธ์ Team Content www.thaihealth.or.th ข้อมูลจาก สำนักข่าวสร้างสุข, สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ TDRI “หน้ากากอนามัยใช้ได้เพียงครั้งเดียว…