ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง

เรื่องโดย ฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th ข้อมูลประกอบจาก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของไทย เวลานี้เรียกได้ว่าดีวันดีคืน จำนวนยอดผู้ติดเชื้อบางวันลดลงเหลือศูนย์…

ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย

เรื่องโดย ปัญจวรา บุญสร้างสม Team content www.thaihealth.or.th ข้อมูลบางส่วนจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ SOOK Magazine No.69 วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and…

โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

เรื่องโดย ปัญจวรา บุญสร้างสม Team content www.thaihealth.or.th ข้อมูลบางส่วนจาก คู่มือจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19…

อันตรายที่มากับอาหาร

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์แนะประชาชนรับประทานอาหารที่ปรุงสุก สดใหม่  ปรุงอาหารหรือเก็บอาหารให้ถูกสุขอนามัย ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ เพื่ออนามัยที่ดีลดเสี่ยงปัญหาสุขภาพ…

เลิกบุหรี่ ลดเสี่ยง ห่างไกลโรคร้าย

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคทรวงอก เตือนการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุโรคร้าย แนะเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิด ผลดีเกิดขึ้นทันที หากเลิกได้ภายใน 1 ปี ลดความเสี่ยงโรคหัวใจวายได้ถึง 50% และ 5 ปีลดเสี่ยงโรคสมอง 50%                          …

ฉีดยาเข้าวุ้นตารักษาโรคตาได้

กรมการแพทย์ โดยรพ.เมตตาฯ เผย การฉีดยาเข้าวุ้นตา(Intravitreous Injection) เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาโรคที่เกี่ยวกับจอตา สามารถใช้รักษาได้หลายภาวะอาการ เช่น ภาวะหลอดเลือดผิดปกติใต้จอตา จอตาบวม เบาหวานขึ้นตา หรือหลอดเลือดดำที่จอตาอุดตัน…

ทิศทางประเทศไทย : ฝ่าวิกฤตโควิด-19 สู่ชีวิตวิถีใหม่

เรื่องโดย ฐิติพร โยทาพันธ์ Team Content www.thaihealth.or.th ข้อมูลจาก งานเสวนาทิศทางประเทศไทย : ฝ่าวิกฤตโควิด-19 สู่ชีวิตวิถีใหม่ “ไม่มีใครไม่เจ็บปวดกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ ทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด แต่ทำอย่างไร…

“โรคเพมฟิกัส” รักษาหายได้

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง ชี้โรคเพมฟิกัสหรือโรคตุ่มน้ำพองใสเป็นโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของโรคที่ชัดเจน รักษาให้หายได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมแนะนำวิธีดูแลป้องกันตัวเองอย่างถูกวิธีตามคำแนะนำของแพทย์…

ตลาดปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

เรื่องโดย ฐิติพร โยทาพันธ์ Team Content www.thaihealth.or.th ให้สัมภาษณ์โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายอัครพงษ์ บุญมี ผู้ผลิตและคิดค้นอ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบต้นแบบ…

ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการสัมมนาเครือข่าย เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2563 ประเด็น…