แพทย์เตือนพ่อแม่เลือกเจลล้างมือที่ปลอดภัยให้ลูก

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า โรงเรียนใกล้จะเปิดเทอมแล้วในขณะที่ยังคงมีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ และการติดเชื้ออย่างเข้มงวด สำหรับนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็ก ซึ่งยังไม่มีความพร้อมในการดูแลตนเองได้ จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ หากไม่สามารถให้ล้างมือบ่อยๆได้การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือที่มีคุณภาพ และการใช้ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กปลอดภัยและปลอดโรค

ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ จำนวน 91 ตัวอย่าง โดยทดสอบแอลกอฮอล์ชนิดที่อนุญาตและเมทิลแอลกอฮอล์ พบว่า มีชนิดและปริมาณแอลกอฮอล์ตามที่กำหนด 39 ตัวอย่าง (ร้อยละ 42.9) มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำกว่าที่กำหนดหรือไม่พบแอลกอฮอล์จำนวน 45 ตัวอย่าง (ร้อยละ 49.4) มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำกว่า ที่กำหนดและมีเมทิลแอลกอฮอล์ผสมจำนวน 1 ตัวอย่าง(ร้อยละ 1.1) พบเมทิลแอลกอฮอล์ชนิดเดียวจำนวน 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 6.6) โดยพบเมทิลแอลกอฮอล์ ร้อยละ 35-75 ดังนั้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 70% โดยปริมาตรจัดเป็นเครื่องสำอางที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่าย ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เมทิลแอลกอฮอล์จัดเป็นเครื่องสำอาง ที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ ทั้งสองกรณีมีโทษทั้งจำคุกและปรับต่อผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้ขาย

ทั้งนี้ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้ซื้อต้องดูฉลากผลิตภัณฑ์ ซึ่งระบุข้อมูลสำคัญเช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต วันที่ผลิต วิธีใช้ คำเตือนและต้องมีเลขที่ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกให้แก่ผู้ประกอบการผลิต ตามเงื่อนไขที่กำหนด หากไม่แน่ใจสามารถตรวจสอบเลขที่ใบรับจดแจ้งได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา