ห่วงผู้ป่วยจิตเวชอาการกำเริบจากเหตุดวดเหล้า–อดนอน

จิตแพทย์ห่วงผู้ป่วยจิตเวชอาการกำเริบช่วงสงกรานต์  จากเหตุดวดเหล้า–อดนอน !! แนะญาติให้กำลังใจ ดูแลใกล้ชิด!!

จิตแพทย์ห่วงผู้ป่วยจิตเวชอาการกำเริบในช่วงเทศกาลสงกรานต์  แนะญาติพี่น้องร่วมกันให้กำลังใจ พาผู้ป่วยจิตเวชร่วมกิจกรรมครอบครัว ไม่ตำหนิเมื่อเกิดปัญหา และดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษ 4 ห้าม คือ ห้ามดื่มเหล้าทุกชนิดรวมทั้งเหล้าพื้นบ้าน ห้ามใช้สารเสพติด ห้ามอดนอน และห้ามขาดยา เผยในปีที่ผ่านมารพ.จิตเวชนครราชสีมาพบผู้ป่วยอาการกำเริบมากถึง 31 คนร้อยละ70 เป็นผู้ป่วยเก่า  เพิ่มขึ้นจากช่วง 2559 เกือบ 2เท่าตัว  ปีนี้จัดเตรียมพร้อมห้องจิตเวชฉุกเฉินรับมือต่อเนื่องไปจนถึงหลังเทศกาล   ประชาชนประสบปัญหาสามารถโทรขอรับปรึกษาที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

นายแพทย์กิตต์กวี   โพธิ์โน   ผู้อำนวยการรพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ซึ่งมีวันหยุดยาว 5 วัน   เป็นเทศกาลแห่งความสุข สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้า  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา  เช่น  ลูก  หลาน  รดน้ำขอพรจากญาติผู้ใหญ่และมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุ   ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว  นับว่าเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัวได้อย่างดี   โดยกลุ่มที่มีความเป็นห่วงคือผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งภายหลังได้รับการดูแลรักษาจนอาการดีขึ้นแล้วกว่าร้อยละ 80 จะอยู่กับครอบครัว ยังต้องกินยาควบคุมอาการอย่างต่อเนื่อง  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ จึงขอความร่วมมือให้ครอบครัว ช่วยกันสอดส่องดูแลผู้ป่วยให้ปฏิบัติตามที่แพทย์กำหนด  โดยสามารถพาผู้ป่วยทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้      เช่น พาไปทำบุญที่วัด รดน้ำญาติขอพรผู้ใหญ่  ก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ หรือพาไปเที่ยว จะเกิดผลดีอย่างมาก สร้างความรู้สึกที่ดีแก่ผู้ป่วยว่ามีคุณค่าและไม่โดดเดี่ยว ยังเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว  ได้รับความเพลิดเพลิน มีความสุข และไม่เครียด

ขณะเดียวกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์  เป็นช่วงที่ผู้ป่วยจิตเวชมีความเสี่ยงเข้าถึงสิ่งต้องห้ามอันตรายและเสี่ยงมีอาการกำเริบได้ง่ายเช่นกัน   จึงขอความร่วมมือญาติและครอบครัวให้ดูแลผู้ป่วยเป็นกรณีพิเศษ 4 เรื่องหรือ 4 ห้าม   ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญทำให้ผู้ป่วยจิตเวชเกิดอาการกำเริบ  คือ 1.ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดรวมทั้งเหล้าพื้นบ้านเช่น กระแช่ สาโท เหล้ากลั่น เหล้ายาดอง  เป็นต้น   2.  ห้ามเสพสารเสพติดทุกชนิดรวมทั้งบุหรี่ด้วย   3.ห้ามอดนอน เนื่องจากการอดนอนเป็นตัวการสำคัญที่ก่อความเครียด กระตุ้นให้อาการผู้ป่วยกำเริบ    และ 4.ห้ามขาดยา ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการดีเหมือนคนปกติแล้วก็ตาม  ยังไม่ได้แปลว่าหายขาด   โดยประชาชนที่มีปัญหาสามารถโทรขอรับบริการปรึกษาที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

 

“ในส่วนของรพ.จิตเวชนครราชสีมา  ปีนี้ได้จัดเตรียมความพร้อมระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินอย่างเต็มที่   จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำห้องฉุกเฉินพร้อมรับมือ 24 ชั่วโมง เน้นหนัก 2 ช่วงคือระหว่างเทศกาล 12 -16 เม.ย.2562 และหลังเทศกาลสงกรานต์   เนื่องจากจะพบผู้ป่วยจิตเวชมีอาการกำเริบสูงกว่าช่วงปกติเกือบ 2 เท่าตัว  จากสาเหตุอดนอนติดต่อกันหลายวัน   โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 5 วันในปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยจิตเวชอาการกำเริบถูกนำตัวส่งห้องฉุกเฉินรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯรวม  31 คน  ร้อยละ70 เป็นผู้ป่วยเก่า  เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เกือบ 2 เท่าตัว” นายแพทย์กิตต์กวีกล่าว

นายแพทย์กิตต์กวี กล่าวต่อไปว่า  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทย  ขอแนะนำให้ผู้ป่วยจิตเวชได้ใช้โอกาสนี้  ทบทวนระลึกถึงความภาคภูมิใจ ความดี ที่ได้กระทำมาในรอบปี และลงมือทำต่ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างพลังใจให้แก่ตนเอง และมองเห็นอนาคตข้างหน้าอย่างมีความหวัง  ในส่วนของญาติและคนใกล้ชิดที่กลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงเทศกาลนี้  ก็มีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจผู้ป่วยเช่นกัน   โดยการใช้คำพูดเชิงบวก รับฟังและไม่ตำหนิผู้ป่วยเมื่อมีปัญหา ทั้งหมดนี้จะทำให้ผลการรักษาของแพทย์และตัวผู้ป่วยได้ฟื้นคืนสู่สภาพที่เป็นปกติสุขได้รวดเร็วขึ้น

 

ทั้งนี้ ขอให้ญาติสังเกตการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยจิตเวช  โดยสัญญาณเตือนอาการกำเริบที่สำคัญมี  6 อาการ ได้แก่ นอนไม่หลับ หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย  มีความคิดแปลกๆ พฤติกรรมก้าวร้าว  หวาดระแวง  หากพบผู้ป่วยมีอาการปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่ง ขอให้รีบพาส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที หรือหากพบผู้ป่วยมีอาการอาละวาด คุ้มคลั่ง หวาดระแวง หูแว่ว โทรแจ้งสายด่วน 1669 ฟรี