ท่องเที่ยวชายหาด ให้ปลอดภัย ป้องกันโควิด-19

สธ. แนะปชช.ท่องเที่ยวชายหาด ให้ปลอดภัย ป้องกันโควิด 19 กลับมาระบาด

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 สำหรับแหล่งท่องเที่ยวชายหาด ว่า หลังผ่อนปรนระยะที่ 3 พบว่า ประชาชนได้ไปท่องเที่ยวชายหาดจำนวนมาก โดยในช่วงโควิด 19 ต้องเพิ่มความสะอาดของพื้นผิว และการสวมหน้ากากตลอดเวลาที่ไทยเป็นที่ 1 ในเอเชีย ขอให้ยึดหลักการเดียวกัน คือใช้หน้ากากผ้า ร่วมกับการเว้นระยะห่าง มีพื้นที่เฉพาะในกลุ่มเดียวกัน เว้นระยะจากกลุ่มอื่น ๆ รวมทั้งมีจุดล้างมือ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และขอให้พกถุงเล็ก ๆ ไว้ช่วยกันเก็บขยะกลับออกจากพื้นที่ ใส่ในถังขยะคัดแยกที่ท้องถิ่นเตรียมไว้อย่างเพียงพอ เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวไทยสะอาด และปลอดภัย

ทั้งนี้ กรมอนามัย ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมกำกับดูแล,จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ให้แออัด จัดระยะห่างที่เหมาะสม เช่น ระยะห่างระหว่างกลุ่มที่นั่งพัก/ปูเสื่อบริเวณชายหาด และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (ที่ไม่ได้มาด้วยกัน) อย่างน้อย 1-2 เมตร จำกัดจำนวนคนในการเล่นน้ำ เช่น เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ท เรือ และห่วงยางในแต่ละรอบ และให้พนักงานบริการ นักท่องเที่ยวสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณชายหาด และจัดอุปกรณ์ป้องกันตนเองสำหรับพนักงาน สิ่งสำคัญที่สุดคือนักท่องเที่ยว ต้องปฏิบัติตามแนวทางของสถานที่อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณชายหาด ล้างมือบ่อย ๆ งดการตะโกนระหว่างเล่นน้ำ เว้นระยะห่าง 1- 2 เมตรทั้งบนบกและในน้ำ กลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีคนจำนวนมาก และใช้เวลาในพื้นที่ไม่นาน หากป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบงดไปในสถานที่ท่องเที่ยว และพบแพทย์