กรมอนามัยย้ำร้านค้าทำความสะอาดห้องน้ำทุก2ชม.

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น สถานประกอบการได้รับการผ่อนปรนแต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือประชาชนล้างมือเป็นประจำ และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน

สำหรับประชาชนที่ยังต้องออกไปทำงานและใช้ชีวิตนอกบ้าน อาจเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคในพื้นที่สาธารณะหรือสถานประกอบการ หากไม่มีการควบคุมป้องกันที่ดีและเป็นพื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วม เช่น ส้วมสาธารณะ หรือส้วมในสถานที่ทำงาน ผู้ใช้บริการอาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อผ่านทางละอองน้ำมูก น้ำลาย หรือนำมือที่สัมผัสละอองเหล่านี้มาสัมผัสใบหน้าก็ทำให้มีโอกาสติดเชื้อมากขึ้นได้ ซึ่งจากการลงสุ่มสำรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนพบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามมาตรการหลัก แต่ยังพบข้อจำกัดในการทำความสะอาดห้องส้วม ดังนั้น ทุกสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ต้องมีการควบคุมและทำความสะอาดส้วมมากขึ้น โดยเฉพาะการทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสร่วมทุก 2 ชั่วโมง เช่น พื้นห้องส้วม โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชำระ กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้ำ และอ่างล้างมือ ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เมื่อเสร็จงานให้ซักผ้าที่ใช้แล้วและไม้ถูพื้นให้สะอาด และนำไปผึ่งแดดให้แห้ง

ทั้งนี้ ขณะปฏิบัติงานผู้ทำความสะอาดต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง สวมถุงมือยางและผ้ายางกันเปื้อน สวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็น และหลังจากปฏิบัติงานเสร็จต้องล้างมือให้สะอาด ส่วนของผู้ใช้ส้วมสาธารณะหรือส้วมในสถานที่ทำงานต้องดูแลสุขอนามัยตนเอง ล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องส้วม และปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำ รวมทั้งลดการสัมผัสเชื้อโรคให้มากที่สุด เช่น ให้ฉีดน้ำจากสายฉีดชำระก่อนใช้ และหลังใช้เสร็จแล้วควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วย