Browsing Category

ข่าวสุขภาพ

3 ข้อดีของโควิด-19

3 ข้อดีของโควิด-19 จากพระไพศาล วิสาโล ล้อมวงธรรม ณ สวนทำ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย We Oneness หรือ…

food safety ช่วงโควิด-19

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำแนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับการจัดส่งอาหารช่วงโควิด-19 1.…